Palvelut

Palvelujen tavoitteena on inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävän  työn vaaliminen keskustelun, ohjauksen ja sovittelun avulla. Haluamme auttaa,  jos toiminta takkuaa tai yhteistyö on koetuksella. Minulla on myös pitkä kokemus liiketoiminnan kehitystehtävistä ja muutoksen ohjaamisesta. Olen ohjannut tuotekehitystä, myynti- ja ostotoimintaa sekä projektiryhmiä. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen sisustamisen näyttämöille. Viime vuosina olen toiminut muotoilualan agenttina ja edustan ulkomaisia valmistajia Suomessa. Ymmärrän siis hyvin toisen yrittäjän kokemusmaailmaa ja haasteita.

Keskustelu

Keskustelu avaa ajatuksia ja tunteita tutkittavasta aiheesta. Se  auttaa ymmärtämään omaa kokemusta. Keskustelu kehittää inhimillistä kestävyyttä, voimavaroja ja kykyä vastata työn haasteisiin. Se ei edellytä pitkää sitoutumista palveluun vaan keskusteluista voidaan sopia aina tarpeen mukaan. Keskustelu auttaa hahmottamaan, mikä omassa kokemuksessa on arvokasta ja säilyttämisen arvoista. Samalla se nostaa esille muutoksen tarpeet ja toiveet.

Ohjaus

Ohjaus keskittyy työhön ja/tai liiketoiminnan kehittämiseen. Se on ohjaajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa edistetään asiakkaan toivomaa muutosta. Ohjauksen aikana suunnitellaan toimintaa ja kokeiluja, tutkitaan toteutettuja toimenpiteitä ja opitaan niistä. Ohjaus rakentaa hyviä yhteyksiä itsen, toisten, työn ja sen tarkoituksen välillä. Näin syntyy kestävää toimintaa, joka kasvattaa voimavaroja ja hyvinvointia. Ohjauksessa työn tuloksellisuus paranee.

Sovittelu

Sovittelun tavoitteena on auttaa kiistan osapuolia ratkaisemaan konflikti. Sen avulla voidaan puuttua ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja ja parantaa yhteistyön ilmapiiriä. Sovittelija ohjaa riidan osapuolia löytämään ratkaisun kiistaan erityisen sovittelumenettelyn avulla. Sovittelija ei ratkaise ongelmaa vaan ohjaa prosessia ja toimii sovinnon mahdollistajana. Sovittelussa luodaan vuoropuhelun avulla tahtoa ratkaista konflikti.