Kestävän työn muotoilua

Keskustelu

työhyvinvoinnin tueksi

Ohjaajan kanssa käytävä keskustelu kehittää inhimillistä kestävyyttä, voimavaroja ja kykyä vastata työn ja/tai liiketoiminnan haasteisiin. Keskustelu avaa ajatuksia ja tunteita tutkittavasta aiheesta. Kertominen auttaa ymmärtämään omaa kokemusta. Keskustelussa kiinnitämme huomiomme toivottuun myönteiseen muutokseen ja luomme suuntaa toiminnalle.

lue lisää

Ohjaus

toiminnan kehittämiseksi

Ohjaus keskittyy työhön ja/tai liiketoiminnan kehittämiseen. Se on ohjaajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa edistetään asiakkaan toivomaa muutosta. Ohjauksen aikana suunnitellaan toimintaa ja kokeiluja, tutkitaan toteutettuja toimenpiteitä ja opitaan niistä. Ohjaus rakentaa hyviä yhteyksiä itsen, toisten, työn ja sen tarkoituksen välillä.

lue lisää

Sovittelu

työrauhan vaalimiseksi

Sovittelun tavoitteena on auttaa kiistan osapuolia ratkaisemaan konflikti. Sen avulla voidaan puuttua ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja ja parantaa yhteistyön ilmapiiriä. Sovittelija ohjaa riidan osapuolia löytämään ratkaisun kiistaan erityisen sovittelumenettelyn avulla. Sovittelija ei ratkaise ongelmaa vaan ohjaa prosessia ja toimii sovinnon mahdollistajana.

lue lisää