Globo.fi | Haastattelu
32482
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-32482,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.0.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
IMG_1137

Avartava haastattelu

kestävän kokemuksen muotoilua

Avartava haastattelu auttaa ymmärtämään asiakkaan kokemusta. Haastattelijan kanssa käydyt keskustelut avaavat ajatuksia ja tunteita tutkittavasta aiheesta. Haastattelu auttaa hahmottamaan, mikä omassa kokemuksessa on arvokasta ja säilyttämisen arvoista. Samalla se nostaa esille muutoksen tarpeet ja toiveet.
Todellisuutemme muodostuu niistä tarinoista joita kerromme. Kertominen auttaa ymmärtämään omaa kokemusta. Kertomus on myös sopiva keino ymmärtää muita.  Koska se mihin kiinnitämme huomiomme kasvaa, on hyvä kohdistaa huomio toivottuun myönteiseen muutokseen. Se luo toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Haastattelu on tutkivaa

Avartavassa haastattelussa haastattelija ohjaa keskustelua esittämällä kysymyksiä. Haastattelijan tulee olla myönteisellä tavalla utelias ja valmis kuuntelemaan ilman ennakkokäsityksiä. Haastattelijan tulee kohdata asiakas ilman, että hän pyrkii vaikuttamaan omilla näkemyksillään. Keskeistä on haastattelijan halu auttaa haastateltavaa kertomaan omasta kokemuksestaan. Tärkeintä on, että asiakas saa kertoa tarinansa ja kokee tulleensa kuulluksi. Lopuksi pohditaan, mitä kokemuksesta voidaan oppia. Tavoitteena on oivaltaa, miten kokemuksesta saadaan asiakkaan kannalta parempi ja kestävämpi.

Avartavaa haastattelua ohjaa arvostus, kiinnostus ja kysymykset
Haastattelusta tulee avartavaa, kun se johtaa uuden oppimiseen

Haastattelu on avartavaa

Haastattelussa huomiota kiinnitetään erityisesti onnistumisiin ja siihen, mikä toimii jo nyt hyvin. Yhdessä mietitään, miten tällaista toimintaa voidaan lisätä. Samalla kuitenkin huomioidaan ne tekijät, joihin halutaan muutosta. Näiden toiveiden nimeäminen on yhtä tärkeää kuin onnistumisten huomioiminen. Pyrkimyksenä on luoda parempi tietoisuus kokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja tältä pohjalta hahmottaa toivottua muutosta. Haastattelusta tulee avartavaa, kun se johtaa oppimiseen ja uusien näkökulmien avautumiseen. Silloin asiakkaat luovat uusia merkityksiä kokemukselleen.

Haastattelu on kartoittavaa

Avartavaan haastatteluun kuuluu erilaisten näkökulmien tarkastelua ja vaihtoehtojen hahmottamista. Siinä käydään läpi ajatuksia ja tunteita joita käsiteltävä asia herättää. Kun tutkitaan yhteisön kokemusta, haastattelut voidaan tehdä luottamuksellisesti niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. Käsiteltäviä asioita pyritään saattamaan näkyvään muotoon tekemällä karttoja, jotka ohjaavat tulevaa toimintaa. Tällaisina voi toimia haastattelujen koosteet, piirrokset, diagrammit ja muut keinot joilla kokemus saadaan visuaaliseen muotoon. Kun tarkasteltava asia saadaan näin kuvattua, jo se voi käynnistää halutun muutoksen.

Haastattelun pohjalta tehdään karttoja, jotka ohjaavat toimintaa