Globo Oy

kestävän työn muotoilua

Kestävän työn muotoilu toimii johtavana toiminta-ajatuksena mallistoille, joita edustamme ja palveluille, joita tarjoamme. Toimimme agenttina ulkomaisille valmistajille, joiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista. Näissä yrityksissä pyritään kestävään toimintaan, joka vaalii voimavaroja ja luo pitkäikäistä hyvinvointia. Tämä tarkoittaa sitä, että  työyhteisön inhimillisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista pidetään huolta, valmistuksen ja tuotteiden ekologisuus on huomioitu  ja talous on vakaalla pohjalla.  Tarjoamme myös palveluja joiden tavoitteena on asiakkaan työhyvinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteistyösuhteiden tukeminen.  Haluamme auttaa,  jos työhyvinvointi on koetuksella, toiminta takkuaa tai yhteistyö ei suju.

Kestävä työ vaalii voimavaroja

Kestävä työ luo pitkäaikaista hyvinvointia, kasvattaa ja vaalii voimavaroja. Kestävän työn neljä ulottuvuutta ovat inhimillinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Inhimillinen ulottuvuus huomio sen, että ihmiset voivat työskennellä elämänarvojensa mukaan tehokkaasti, terveytensä ja työkykynsä säilyttäen. Sosiaalinen ulottuvuus arvioi, miten tarkasteltava toiminta vaikuttaa muihin. Se perustana on yhteistyö, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus. Ekologisuus tarkastelee valintojen ja päätösten vaikutusta ympäristöön. Se kannustaa suunnittelemaan pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita, jotka tuotetaan myös ympäristöystävällisesti. Taloudellinen näkökulma huomio, että yrityksellä on käytössään tarvittavat resurssit tavoitteidensa saavuttamiseen. Kestävä työ syntyy ottamalla huomioon nämä ulottuvuudet ja vaalimalla näihin liittyviä voimavaroja. Tällä varmistetaan yritystoiminnan ja työn jatkuvuus myös tuleville sukupolville.

Työn muotoilu lisää sopusointua

Työn muotoilun tavoitteena on kasvattaa työhyvinvointia, kehittää toimintaa ja parantaa yhteistyötä. Se on koulutetun ohjaajan opastamana tapahtuvaa työroolin, työn sisällön sekä toiminnan ja tehtävien muokkausta. Se pitää sisällään työhön liittyvien tunteiden, ajatusten ja arvojen tarkastelua sekä muokkausta. Sen päämääränä on kestävä työ, joka luo hyvinvointia ja kasvattaa voimavaroja. Työn muotoilun avulla luodaan sopusointua työn sisällön, työntekijän, työyhteisön ja asiakkaiden välillä. Tämä sopusointu parantaa yhteistoimintaa ja työn tuloksellisuutta. Toteutamme työn muotoilua keskustelun, ohjauksen ja valmennuksen avulla.

Olen toiminut sisustamisen ja muotoilun parissa yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä mukaan lukien tuote- ja mallistonkehitys sekä kansainvälinen osto -ja myyntitoiminta, B2B ja yrittäjyys. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen sisustamisen näyttämöille. Viime vuosina olen toiminut muotoilualan agenttina. Matkan varrella olen opiskellut valmentamista, työnohjausta ja sovittelua. Näiden ja oman elämänkokemuksen pohjalta syntyi ajatus kestävän työn muotoilusta.

Petri Gustafsson

+ 358 50 520 6443

petri@globo.fi

yli 20 vuoden liiketoimintakokemus:

Kansainvälinen osto- ja myyntitoiminta, tuote – ja mallistonkehitys, B2B & neuvottelut, yrittäjä

Koulutus:

Kauppatieteiden maisteri (KTM) 1995, Ratkaisukeskeinen valmentaja 2005 ja työnohjaaja 2014, Toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (TRO) 2008 ja Työyhteisösovittelun erityisosaaja 2019

Harrastukset:

Kashima Shinryu, yli 500 vuotta vanha taistelulaji Japanista, siirtolapuutarhuri ja ikuinen elämän opiskelija