Kestävän työn muotoilua

Kestävän työn muotoilu toimii johtavana toiminta-ajatuksena mallistoille, joita edustamme ja palveluille, joita tarjoamme. Toimimme agenttina päämiehille, joiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista. Näiden yritysten tuotteet ovat syntyneet kestävän työn tuloksena. Tarjoamme myös palveluja, joiden päämääränä on kestävä työ. Palveluja ohjaa muotoiluajattelu. Siinä keskitytään asiakkaan lähtötilanteen ja kokemuksen ymmärtämiseen, toimintavaihtoehtojen hahmottamiseen, toiminnan suuntaamiseen sekä yhteistyön rakentamiseen kohti toivottua myönteistä muutosta.

Kestävä työ vaalii voimavaroja

Kestävä työ luo pitkäaikaista hyvinvointia, kasvattaa ja vaalii voimavaroja. Kestävän työn neljä ulottuvuutta ovat inhimillinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Inhimillinen ulottuvuus huomio sen, että ihmiset voivat työskennellä elämänarvojensa mukaan, tehokkaasti sekä terveytensä ja työkykynsä säilyttäen. Sosiaalinen ulottuvuus arvioi, miten tarkasteltava toiminta vaikuttaa muihin. Se perustana on yhteistyö, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus. Ekologisuus tarkastelee valintojen ja päätösten vaikutusta ympäristöön. Se kannustaa suunnittelemaan pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita, jotka tuotetaan myös ympäristöystävällisesti. Taloudellinen näkökulma huomio, että yrityksellä on käytössään tarvittavat resurssit tavoitteidensa saavuttamiseen. Kestävä työ syntyy ottamalla huomioon nämä ulottuvuudet ja vaalimalla näihin liittyviä voimavaroja. Tällä varmistetaan yritystoiminnan ja työn jatkuvuus myös tuleville sukupolville.

mallistot

Työn muotoilu lisää sopusointua

Työn muotoilu on koulutetun ohjaajan opastamana tapahtuvaa työroolin, työn sisällön sekä toiminnan ja tehtävien muokkausta. Se pitää sisällään työhön liittyvien tunteiden, ajatusten ja arvojen tarkastelua sekä muokkausta. Sen päämääränä on kestävä työ. Työn muotoilun avulla luodaan sopusointua työn sisällön, työntekijän, työyhteisön ja asiakkaiden välillä.  Tämä sopusointu parantaa toimintaa ja työn tuloksellisuutta. Työn muotoilussa pyritään myös hyvän suhteen ja vuorovaikutuksen luomiseen muihin työyhteisön jäseniin ja yhteistyökumppaneihin. Työn muotoilu luo voimavaroja ja hyvinvointia.  Toteutamme työn muotoilua keskustelun, ohjauksen ja sovittelun avulla.

palvelut
Olen toiminut sisustamisen ja muotoilun parissa yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä mukaan lukien tuote- ja mallistonkehitys sekä kansainvälinen osto -ja myyntitoiminta, B2B ja yrittäjyys. Työympäristöt ovat vaihdelleet tehtaalta vähittäiskaupan kautta kansainvälisen sisustamisen näyttämöille. Viime vuosina olen toiminut muotoilualan agenttina. Matkan varrella olen opiskellut valmentamista, työnohjausta ja sovittelua. Näiden ja oman elämänkokemuksen pohjalta syntyi ajatus kestävän työn muotoilusta. Tähän vaikutti myös harrastukseni – yli 20 vuotta kestänyt kamppailulajien harjoittelu … ja puutarhanhoito.

Petri Gustafsson

toimitusjohtaja

+ 358 50 520 6443

petri@globo.fi

yli 20 vuoden liiketoimintakokemus :

kansainvälinen osto- ja myyntitoiminta

tuote – ja mallistonkehitys

B2B & neuvottelut

yrittäjä

Koulutus:

Työyhteisösovittelun erityisosaaja 2019

Ratkaisukeskeinen valmentaja 2005 ja työnohjaaja 2014

Toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (TRO) 2008

Kauppatieteiden maisteri (KTM) 1995

Harrastukset:

Kashima Shinryu, yli 500 vuotta vanha taistelulaji Japanista

Siirtolapuutarhuri ja ikuinen elämän opiskelija